Loading...

mycobacterium vaccae

Jan Philip Scheibe, Syke 2010 Licht/Wortinstallation im Rahmen der Ausstellung "Land schaffen" Syker Vorwerk 2010 600 x 190 cm Holz, Aluminium, Kabel, ...

Cancer & Mikrober

Filmen speglar skeendena kring de fynd som Dr Erik Enby gjort när det gäller mikrober i blodet hos cancersjuka. Hans upptäckter får medhåll från flera andra ...